romaintegra logo

Projekty v roku 2016

V roku 2016 budeme realizovať štyri projekty podporené Úradom vlády SR z dotačnej schémy Kultúra národnostných menšín a z vlastných zdrojov: Starí Rómovia nám odovzdávajú tradície a živú rómsku kultúry Cieľom projektu je zozbierať v lokalite stredný Spiš (kde sú zaznamenane prvé písomne zmienky o osídľovaní Rómov na území Slovenska a vieme, že tam

Continue reading