Voľný čas je náš dobrý priateľ – 2

Cieľom projektu je cestou pozitívnych vzorov úspešných umelcov v oblasti hudby a spevu zachovávať a oživiť rómsku kultúru v hlavnom meste a ďalej to prezentovať do iných lokalít na Slovensku. Týmto projektom prostredníctvom kultúry chceme zachovať identitu Rómov cez mladšiu generáciu a tým aj rómsku kultúru cez dlhodobé aktivity s rómskou mládežou. Tento projekt budeme realizovať už druhý krát na škole Biskupická v Bratislave, ktorú navštevujú prevažne rómske deti (cca 90%).

Projektom chceme dosiahnuť v rámci voľno časových aktivít vplyv na deti a mládež prevažné v Bratislave  v najväčšej mestskej aglomerácií ( z hľadiska osídlením rómskej komunity) pre zmysluplne trávenie voľného času a zároveň posilnenie ich identity.                                                  Hlavne mesto a hlavne jej okrajove časti, kde v súčasnej dobe prevažné žije rómska komunita je ohrozovaná negatívnymi javmi mimoškolského času ( alkohol, cigarety, hracie automaty a drogy. Deti a mládež majú nedostatočný prístup k zmysluplným aktivitám a na druhej strane vidia konzumný spôsob života v rôznych formách ktoré rómske deti a mládež chcú napodobniť. Nedostatok finančných zdrojov, ako aj iné faktory dávajú preto priestor pre trávenie času na ulici. Rómske deti bez identity čo je príklad Bratislava, sú náchylný skĺznuť k negatívnemu životu. Projektom chceme pôsobiť na cieľovú skupinu prostredníctvom workshopov pre zmysluplne trávenie voľného času a zároveň chceme riešiť posilnenie rómskej identity. Za posledné desaťročia rómska kultúra upadá, resp. bola asimilovaná. V tejto lokalite rómsky jazyk zaniká, a už len letmo sa uchováva cez slova v pesničkách, v ktorých sú už slova komolené a len foneticky zachovávané. Pri realizácií projektu sa tento raz chceme zamerať na vekovú skupinu 6 až 10 rokov, za účasti žiakov na druhom stupni, ktorí boli zapojení v prvej fáze projektu v roku 2015 ako dobrovoľníci, ale aj ako pozitívny vzor pre mladších žiakov.

Výstupom projektu bude vystúpenie žiakov na škole za účasti rodičov.

Post a comment

Book your tickets