Starí Rómovia nám odovzdávajú tradície a živú rómsku kultúry

Cieľom projektu je zozbierať v lokalite stredný Spiš (kde sú zaznamenane prvé písomne zmienky o osídľovaní Rómov na území Slovenska a vieme, že tam boli rôzne kultúry – maďarská, nemecká, čiastočne poľská, ktoré ovplyvnili aj rómsku kultúru) historické tradície a ešte málo existujúcu živú kultúru a zaznamenať ju pre ďalšie generácie. Rómska kultúra je veľmi rozmanitá a rozdielna skoro v každom regióne Slovenska. Vplyvom majoritnej kultúry, vplyvom asimilácie socializmu a integrácie sa vytrácajú rôzne prvky tejto kultúry. Našim cieľom je zamerať sa na zber informácií v audio a video forme zaznamenať od najstarších ľudí v troch lokalitách (ako začiatok aktivity v rámci viacerých regiónov)a to : Spišské Podhradie, Spišský Hrhov a Jablonov v oblasti zvykov ( pohreby, svadby, iné)a starých pesničiek a tancov, ktoré by mali ostať zachované a odovzdávané ďalším generáciám.

Výstupom projektu budú záznamy v audio a video forme, ktoré budú dostupne na web stránke RomaIntegra.

Post a comment

Book your tickets